Skip to content

DEFAULT

8 thoughts on “ И§Јг‚­ж”ѕгѓ„ж­Њ - Various - й ­ж–‡е­—T T-Selection Vol. 5 (CD)

  1. Hypnosis Mic -Division Rap Battle- Rule the Stage -track All Songs CD JUGEM / Lie and a Chameleon [Limited Edition] JUGEM / Lie and a Chameleon Hypnosis Mic -Division Battle Anthem- + / Division All Stars Uta noв †Prince-samaв™Є Maji LOVE Kingdom Bonus CD 0 / Lie and a Chameleon.
  2. председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1// од маја године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6// коју је у име.
  3. - За Другу партију – понуде понуђача 1. Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р, Банијска 1/9, Земун – достављена
  4. ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ Нови Сад, године.
  5. одлука 5%, руковођење 5%, финасијске одговорности 5%, давање савета и мишљења 5%, - аутономија у раду 15%, - пословна комуникација 8% при .
  6. 1 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е На основу члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, 54/09, 73/10, /10, /11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка.
  7. 2 Уз захтев за издавање решења за извођење радова на изградњи објекта инвеститор је приложио.

Leave a Comment

© 2019 glitabsilocircginkkesubpostgerbvachan.co • Powered by